Remember Me | register
「すべてを疑うこともすべてを信じることも共に安易で、思考を放棄するに等しい。」 (Subete o Utagau Koto mo Subete o Shinjiru Koto mo Tomoni Ani de, Shikou o Houki Suru ni Hitoshii.) "To Doubt Everything or to Believe Everything Are Two [...]
Read the rest of this entry Entry meta