Remember Me | register
「かぐや様はこなしたい / 白銀御行は見せつけたい / かぐや様は差されたい」 (Kaguya-sama wa Konashitai / Shirogane Miyuki wa Misetsuketai / Kaguya-sama wa Sasaretai) "Kaguya Wants to Handle It / Miyuki Shirogane Wants to [...]
Read the rest of this entry Entry meta